Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

logotyp działania kapitał ludzki
A+ A- zmiana kontrastu zmiana kontrastu
grafika strony Internetowej

Aktywny samorząd rok 2022

 

 

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD"


FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DOFINANSOWANIE 154 587,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA 154 587,00 ZŁ*


Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu

  1. Przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego;
  2. Przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych;
  3. Umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie;
  4. Poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji;
  5. Wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu w roku 2022 będzie kontynuowało realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Fundusz na realizację programu w 2022 r. dla wszystkich samorządów przeznaczył kwotę 191,03 mln zł (w 2021 roku wynosił 189,62 mln zł).

Zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w ramach programu „Aktywny samorząd" do zapoznania się z obowiązującymi dokumentami programowymi dostępnymi poniżej:

Program Aktywny samorząd, pobierz ... 

Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd", pobierz ...

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd" w 2022 roku, pobierz ...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd" także w 2022 r. przyjmuje wnioski w formie elektronicznej poprzez system SOW (https://sow.pfron.org.pl) lub w formie papierowej w siedzibie PCPR w Przasnyszu przy ul. Berka Joselewicza 6.

Wnioski w ramach MODUŁU I programu „Aktywny Samorząd" przyjmowane są od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Wnioski w ramach MODUŁU II programu „Aktywny Samorząd" przyjmowane są:

  • od 01.03.2022 r. do dnia 31.03.2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022)
  • od 01.09.2022 r. do dnia 10.10.2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023).

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOW może być pierwszym, ale jakże ważnym krokiem zmierzającym do korzystania z zalet całej gamy usług i instrumentów dostępnych w przestrzeni publicznej dla posiadaczy podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajduje się na portalu SOW.

a także:

Punkty Potwierdzające założenie Profilu Zaufanego na terenie Przasnysza znajdują się w:

1)    Starostwie Powiatowym w Przasnyszu ul. Św. Stanisława Kostki 5, pok. 30 na parterze,

2)     Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe , ul. Szpitalna 10a,

3)    Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Biuro Terenowe w Przasnyszu, ul. Leszno 4

4)    Urząd Skarbowy w Przasnyszu, ul. Świerkowa 3.

  • Początek formularza
  • Dół formularza

 

System SOW przewiduje znaczne ułatwienia i uproszczenie wszelkich procedur związanych z aplikowaniem o pomoc i realizacją programu, co powinno przyspieszyć także realizację wniosków i uzyskanie pomocy. System SOW, wyposażony we wszystkie potrzebne formularze i wzory, m.in.: wniosków o dofinansowanie, umów dofinansowania, korespondencji oraz w inne funkcjonalności - ułatwi realizację programu. Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub zawarcia umowy dofinansowania lub rozliczenia dofinansowania, Wnioskodawca może skanować/powielać w formie elektronicznej i takie będą podstawą oceny formalnej i merytorycznej wniosku oraz zawarcia umowy i rozliczenia dofinansowania.

Serdecznie zapraszamy do złożenia wniosku o dofinansowanie!

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd"

Termin

Opis

01.03.2022

Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie
środków finansowych PFRON na realizację programu

01.03.2022

Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu
w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) 

31.03.2022

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2021/2022

31.05.2022

Upływa termin wypłaty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) w ramach Modułu II (dot. wniosków przyjętych do dnia
31 marca 2022 r.)

31.08.2022

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module I

10.10.2022

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2022/2023

31.12.2022

Zakończenie możliwości podjęcia decyzji o przywróceniu terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie

 

*całkowita wartość zadania może ulec zmianie, jeżeli środki PFRON przekazane w ramach 1 transzy środków będą niewystarczające do udzielenia dofinansowania w ramach wszystkich wniosków pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym i merytorycznym.

 

Linki

grafika na dole strony