Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

logotyp działania kapitał ludzki
A+ A- zmiana kontrastu zmiana kontrastu
grafika strony Internetowej

Przeciwdziałanie przemocy domowej

Mówiąc o przemocy należy pamiętać, iż jest ona zjawiskiem, które występuje powszechnie w naszym społeczeństwie, jest ona obecna w codziennym życiu, zakładzie pracy, szkole, środkach masowego przekazu i w rodzinie. Jednak przemoc domowa rodzi konsekwencje niezmierne głębokie i szkodliwe. Daje o sobie znać w postaci zaburzeń emocjonalnych w bliższej lub dalszej perspektywie czasowej. Najbardziej jednak niepokojące jest to, że [...] przemoc rodzi przemoc, tworząc swoistą spiralę przemocy, obejmującą coraz to nowe generacje pokoleń.

Zjawisko przemocy domowej jest definiowane przez art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej jako: „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności: narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia, naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę, ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej, istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej". Definicja określa zarówno podstawowe cechy przemocy domowej, jak i jej konsekwencje. W literaturze wymienia się kilka rodzajów przemocy:

 • przemoc fizyczną - są to wszelkie działania polegające na użyciu siły i prowadzące
  do naruszenia nietykalności cielesnej, nieprzypadkowych urazów, zranień, stłuczeń, złamań, czy zasinień,

 • przemoc psychiczną - to umyślne działanie wykorzystujące nie siłę fizyczną, lecz mechanizmy psychologiczne, powodujące zachwianie pozytywnego obrazu własnej osoby u ofiary, obniżenie u niej poczucia własnej wartości, pojawienie się stanów lękowych i nerwicowych,

 • przemoc seksualną - polega na wymuszaniu niechcianych przez osobę doznającą przemocy zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych osoby stosującej przemoc domową,

 • przemoc ekonomiczną - to działania prowadzące do całkowitego finansowego uzależnienia osoby doznającej przemocy od osoby stosującej przemoc domową,

 • cyberprzemoc - to przemoc z użyciem urządzeń elektronicznych, najczęściej telefonu bądź komputera, polegająca na regularnym, podejmowanym z premedytacją działaniu (nękanie, dręczenie, prześladowanie w internecie) wobec słabszego, który nie może się bronić,

 • zaniedbywanie - to działanie polegające na ciągłym niezaspokajaniu podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych.

Ze względu na osoby poszkodowane wymienia się: przemoc w związku (małżeńskim, konkubenckim), przemoc wobec dzieci, przemoc wobec osób starszych, przemoc wobec osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z aktualnie przyjętą w literaturze oraz praktyce interwencyjnej i pomocowej terminologią, osoby mogą być uwikłane w przemoc w trzech niezależnych lub mocno powiązanych, a nawet nakładających się rolach: osoby doznającej przemocy domowej (w starej terminologii - ofiary przemocy), świadku przemocy domowej (dawniej nazywanej świadkiem przemocy) oraz osoby stosującej przemoc domową (w starej terminologii - sprawcy przemocy).

Przemoc domowa nie jest zdarzeniem jednorazowym. Jej powstanie powoduje cykliczne powtarzanie się. W cyklu przemocy wobec bliskich obserwuje się trzy kolejno następujące po sobie fazy:

 • faza narastającego napięcia - początkiem cyklu jest wyczuwalny wzrost napięcia, narastające sytuacje konfliktowe, których przyczyny mogą tkwić poza rodziną, czasem
  są to drobne nieporozumienia powodujące dalszy wzrost napięcia. Zaczyna pojawiać
  się agresja;

 • faza ostrej przemocy - następuje wybuch agresji, osoba stosująca przemoc przemienia się w kata, może dokonać strasznych czynów, nie zwracając uwagi na krzywdę innych. W tej fazie najczęściej występuje interwencja, osoby doznające przemocy w afekcie decydują się wezwać pomoc, czy złożyć skargę;

 • faza miodowego miesiąca - to czas skruchy i okazywania miłości. Osoba stosująca przemoc zaczyna dostrzegać to, co się wydarzyło. Próbuje załagodzić sytuację, przeprasza, obiecuje poprawę, staje się uczynny i miły. Pozwala osobie doznającej przemocy uwierzyć, że teraz będzie inaczej, że to się więcej nie powtórzy. Osoby doznające przemocy zaś wierzą wbrew zdrowemu rozsądkowi, bo w głębi serca tego oczekują, znowu narasta napięcie i wszystko zaczyna się powtarzać. I nawet jeśli przed chwilą były gotowe uciec, teraz zostają. Osoba stosująca przemoc nie jest w stanie długo pełnić takiej roli: z jakiegoś powodu znowu narasta napięcie i wszystko zaczyna się powtarzać.

Jeśli uważasz, że ktoś bliski narusza Twoje osobiste granice i przestrzeń,  wykorzystuje przewagę siły i stosuje nadużycia, zachęcamy Ciebie do uzupełnienia Kwestionariusza samo diagnozy dla osób doświadczających przemocy!!!

ZADBAJ O SIEBIE I SWOJE BEZPIECZEŃSTWO!!

KWESTIONARIUSZ SAMODIAGNOZY  - Czy doznajesz PRZEMOCY  domowej?

Prosimy o zliczenie odpowiedzi na "TAK" w poniższym kwestionariuszu.

Czy zdarza się, że ktoś bliski:

 • Traktuje Cię w sposób, który Cię rani?

 • Obrzuca Cię obelgami, wyzwiskami?

 • Zmusza Cię do robienia rzeczy, które Cię poniżają?

 • Popycha Cię, policzkuje, uderza, szarpie?

 • Nie pozwala Ci widywać się z przyjaciółmi i rodziną?

 • Grozi, że Cię zabije lub zrani?

 • Niszczy Twoją własność?

 • Mówi ci, że wie, co jest słuszne dla Ciebie?

 • Ośmiesza lub obraża ludzi, których lubisz i cenisz?

 • Stale krytykuje Twoją osobę (poglądy, uczucia, pochodzenie, wykształcenie)?

 • Mówi ci, że jesteś głupia/głupi, że do niczego się nie nadajesz?

 • Nie pozwala ci widywać się i rozmawiać z przyjaciółmi, rodziną?

 • Dusił, kopał, obezwładniał, wykręcał ręce?

 • Groził Ci nożem, siekierą, bronią palną?

 • Groził Ci, że cię zabije lub dotkliwie zrani?

 • Obwinia Cię za swoje agresywne zachowanie, mówi ci, że wszystkiemu ty jesteś winna/winny?

 • Zmuszał Cię do pożycia seksualnego?

 • Zmusza Cię do uprawiania praktyk seksualnych, które Ci się nie podobają?

 • Straszył Cię, że pobije twoich przyjaciół, jeśli będą próbowali ci pomóc?

 • Zabiera Ci pieniądze, każe o nie prosić lub po prostu nie chce ich dawać?

 • Zachowuje się wobec dzieci w sposób budzący Twój sprzeciw?

 • Grozi, że zabierze ci wszystko (dzieci, pieniądze, dom), jeśli nie będziesz mu posłuszna/posłuszny?

 • przeprasza cię, rozpieszcza prezentami po tym, jak cię pobił?

 • Czy czujesz się nieswojo, gdy dochodzi do spotkania z twoimi przyjaciółmi w obecności partnera/partnerki?

 • Czy w czasie trwania małżeństwa zerwałaś/zerwałeś kontakty z przyjaciółmi, rodziną?

 • Czy jesteś z partnerem/partnerką, bo groził Ci śmiercią?

 • Czy kiedykolwiek byłaś/byłeś tak pobita/pobity przez partnera/partnerkę, że wymagałaś/wymagałeś pomocy lekarskiej lub leczenia szpitalnego?

 • Czy czujesz się zagrożona/zagrożony w swoim domu?

Podsumowanie

Jeśli choć na jedno pytanie odpowiedź brzmiała twierdząco, istnieje duże prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy w rodzinie. Zastanów się, czy czujesz się bezpiecznie w swoim domu. Spróbuj POROZMAWIAĆ z kimś zaufanym, o tym co się dzieje w Twoim związku lub poszukaj pomocy w instytucjach zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.


Twój Parasol - aplikacja mobilna

Twój Parasol to aplikacja mobilna dzięki której osoby narażone na sytuacje związane z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie. 

Aplikacja umożliwia również przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych do ewentualnego wykorzystania później oraz możliwość kontaktu z wcześniej skonfigurowanym adresem email lub możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego. 

W celu zapewnienia dyskrecji użytkowania aplikacji - oficjalną częścią aplikacji jest zestawienie danych pogodowych odpowiednich do lokalizacji. 

https://twojparasol.com/KAMPANIA CZARNA KROPKA

Kampania Czarna Kropka instruuje, aby ofiary przemocy domowej narysowały czarną kropkę na dłoni. Jest to sygnał od ofiary, wołanie o pomoc - dyskretnie, bez zwracania uwagi oprawcy. Kampania ta pozwala każdemu, nawet nieznajomym, przypadkowym osobom na zabranie głosu i pomoc ofierze w wydostaniu się z tego kręgu zła.


MIĘDZYNARODOWY ZNAK „POMÓŻ MI" jest dyskretnym sygnałem, który możemy wysłać do kogoś kogo znamy lub całkowicie obcej nam osoby. Informuje on o tym, że jesteśmy ofiarą przemocy. Znak ,,pomóż mi'' to wezwanie o pomoc, zrozumiałe na całym świecie. Przełamuje on barierę językową, czy kulturową. Nie wymaga bliskiego kontaktu, może być pokazany nawet przez okno czy w Internecie.

To prosty gest ręką, który ofiara przemocy może dyskretnie pokazać np. kurierowi, sprzedawcy w sklepie czy też podczas rozmowy video. Gdy zobaczysz ten znak niezwłocznie zadzwoń pod nr 112 i poinformuj, że osoba w ten sposób poprosiła Cię o pomoc.

Międzynarodowy znak „POMÓŻ MI" jest dyskretnym sygnałem, który możemy wysłać do kogoś kogo znamy lub całkowicie obcej nam osoby. Informuje on o tym, że jesteśmy ofiarą przemocy. Nie możemy jednak przeciwstawić się i głośno zawołać o pomoc. Mogłaby spotkać nas przez to surowa kara ze strony naszego oprawcy, z którym na co dzień mieszkamy i żyjemy. Ofiary przemocy domowej w obawie przed oprawcą często nie informują osób postronnych o rozgrywającym się dramacie. Z myślą o takich osobach powstał ten znak. Jest to prosty i czytelny ruch dłoni, który może nawet uratować ludzkie życie.
Wykonanie tego znaku jest proste: Pokaż otwartą dłoń. Złóż dłoń w pięść chowając kciuk do środka.

Wiele osób staje się ofiarami przemocy domowej, a pandemia dodatkowo sprawiła, że nie mamy gdzie uciec. Ofiary przemocy domowej pozostawione są często same sobie. Znoszą przemoc ze strony swoich bliskich. Nie mogą poprosić o pomoc pozostając w domu.

CO ZROBIĆ, GDY KTOŚ POKAŻE NAM TEN ZNAK?

1. Nie powinniśmy dawać oznak, że coś jest nie tak. Zwłaszcza gdy obserwuje nas osoba, która potencjalnie może być sprawcą. Ofiarę mogłoby to narazić na konsekwencje.

2. Zakończ spotkanie lub rozmowę, tak jakby nic się nie stało.

3. Skontaktuj się z policją pod numerem alarmowym 112 i wyjaśnij sytuację, oraz poinformuj, że osoba ta w ten sposób poprosiła nas o pomoc.AKTUALNY WYKAZ INSTYTUCJI I PODMIOTÓW Z TERENU POWIATU PRZASNYSKIEGO UDZIELAJĄCYCH  POMOC DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE pobierz ...


AKTUALNY WYKAZ INSTYTUCJI I PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH OFERTY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ W POWIECIE PRZASNYSKIM W 2024 ROKU pobierz.....
Linki

grafika na dole strony