Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

logotyp działania kapitał ludzki
A+ A- zmiana kontrastu zmiana kontrastu
grafika strony Internetowej

Program PFRON "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!" - Mieszkanie dla absolwenta

 

PROGRAM „SAMODZIELNOŚĆ - AKTYWNOŚĆ - MOBILNOŚĆ!"
MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA

FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH*

DOFINANSOWANIE 79 376,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA 79 376,00 ZŁ


Celem Programu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność!" Mieszkanie dla absolwenta, jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

Powiat Przasnyski w latach 2022 - 2026 za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu będzie realizował program „Samodzielność - Aktywność - Mobilność!" Mieszkanie dla absolwenta finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dofinansowanie dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu ponoszonych przez beneficjenta i będzie udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy. Natomiast zawieranie umów z beneficjentami odbywać się będzie do dnia 31.12.2023 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu.

POMOC W RAMACH PROGRAMU MOGĄ UZYSKAĆ OSOBY KTÓRE:

  • posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu,
  • posiadają status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
  • złożyły oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
  • złożyły oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w ramach programu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność!" Mieszkanie dla absolwenta do zapoznania się z obowiązującymi dokumentami programowymi dostępnymi tutaj...

Wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane i obsługiwane wyłącznie w formie elektronicznej w ramach systemu obsługi wsparcia (SOW) bez straty czasu Wnioskodawców, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier (https://sow.pfron.org.pl). System SOW, wyposażony jest we wszystkie potrzebne formularze i wzory, m.in.: wniosków o dofinansowanie, umów dofinansowania, korespondencji oraz w inne funkcjonalności - ułatwi realizację programu. Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub zawarcia umowy dofinansowania lub rozliczenia dofinansowania, Wnioskodawca może skanować/powielać w formie elektronicznej i takie będą podstawą oceny formalnej i merytorycznej wniosku oraz zawarcia umowy i rozliczenia dofinansowania.

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOW może być pierwszym, ale jakże ważnym krokiem zmierzającym do korzystania z zalet całej gamy usług i instrumentów dostępnych w przestrzeni publicznej dla posiadaczy podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajduje się na portalu SOW.

a także:


Punkty Potwierdzające założenie Profilu Zaufanego na terenie Przasnysza znajdują się w:

1)    Starostwie Powiatowym w Przasnyszu ul. Św. Stanisława Kostki 5, pok. 30 na parterze,

2)     Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe, ul. Szpitalna 10a,

3)    Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Biuro Terenowe w Przasnyszu, ul. Leszno 4

4)    Urząd Skarbowy w Przasnyszu, ul. Świerkowa 3.


Serdecznie zapraszamy do złożenia wniosku o dofinansowanie!
* całkowita wartość zadania może ulec zmianie, jeżeli środki PFRON przekazane w ramach 1 transzy środków będą niewystarczające do udzielenia dofinansowania w ramach wszystkich wniosków pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym i merytorycznym.

 

Linki

grafika na dole strony