Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

logotyp działania kapitał ludzki
A+ A- zmiana kontrastu zmiana kontrastu
grafika strony Internetowej

Zarządzenia i uchwały

PCPR 


Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu - uchwała Nr 27/2016 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 11 marca 2016 roku, w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu, pobierz ...

Zmiana Regulamiu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu - uchwała Nr 47/2018 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 17 maja 2018r. roku, w sprawie wprowadzenie zmian w  Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu pobierz...

Zmiana Regulamiu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu - uchwała Nr 32/2019 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 stycznia 2019 roku, w sprawie wprowadzenie zmian w  Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu pobierz...

Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu

Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu uchwała NrXIII/129/2011 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 15 grudnia 2011 roku, w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu, pobierz ...

Zmiana Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu uchwała Nr LII/358/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29  sierpnia 2018 roku, w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu, pobierz ...


DPS

2012

 Zarządzenie Nr 3/2012 Starosty Przasnyskiego z dnia 2 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Przasnyskiego (ogłoszone w dniu 14 lutego 2012r. w Dz. U. W. M. poz. 1277), czytaj dalej ...

2013

 Zarządzenie Nr 8/2013 Starosty Przasnyskiego z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Przasnyskiego (ogłoszone w dniu 26 lutego 2013r. w Dz. U. W. M. poz. 2436), czytaj dalej ...

2014

Zarządzenie Nr 6/2014 Starosty Przasnyskiego z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Przasnyskiego (ogłoszone w dniu 24 lutego 2014r. w Dz. U. W. M. poz. 1701), czytaj dalej ...

2015

Zarządzenie Nr 14/2015 Starosty Przasnyskiego z dnia  29 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Przasnyskiegow 2015 (ogłoszone w dniu 10 lutego 2015r. w Dz. U. W. M. poz. 1147), czytaj dalej ...

2016

Zarządzenie Nr 6/2016 Starosty Przasnyskiego z dnia  2 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Przasnyskiego w 2016 (ogłoszone w dniu 11 lutego 2016r. w Dz. U. W. M. poz. 1212), czytaj dalej ...

2017

Zarządzenie nr 9/2017 Starosty Przasnyskiego z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Przasnyskiego w 2017 roku (ogłoszone w dniu 14 lutego 2017r., poz. 1432) pobierz ...

 

 

 

PIECZA ZASTĘPCZA

 

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 uchwała Nr XLIX/333/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 3 kwietnia 2018r. roku, w sprawie  uchwalenia Powiatoego Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 pobierz...

Zarządzenia Starosty Przasnyskiego

2016  

ZARZĄDZENIE NR 3/2016 STAROSTY PRZASNYSKIEGO z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej prowadzonej na zlecenie powiatu przasnyskiego  (ogłoszone w dniu 28 stycznia 2016r. w Dz. U. W. M. poz. 874), pobierz ...

 2017 

ZARZĄDZENIE NR 7/2017 STAROSTY PRZASNYSKIEGO z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej prowadzonej na zlecenie Powiatu Przasnyskiego (ogłoszone w dniu 24 stycznia 2017r. w Dz. U. W. M. poz. 727), pobierz ...

UCHWAŁA NR XXXVI/243/2017 RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ogłoszone w dniu 23 maja 2017r. w Dz. U. W. M. poz. 4881), pobierz …

 

 

 

 

PFRON

2012 -UCHWAŁY RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO

Uchwała nr XVII/160/2012 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku – czytaj dalej    

Uchwała Nr XXIV/223/2012 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 października 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/160/2012 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012r. -czytaj dalej

Uchwała Nr XXVI/234/2012 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012r. -czytaj dalej

2013- UCHWAŁY RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO

Uchwała nr XXIX/256/2013 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku – czytaj dalej  

 

Uchwała nr XXXVIII/323/2013 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 października 2013r. zmieniajaca uchwałę Nr XXIX/256/2013 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku - czytaj dalej

 

2014- UCHWAŁY RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO

 

Uchwała nr XLIII/361/2014 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 11 marca 2014r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku, czytaj dalej ... 

 

Uchwała Nr XLIX Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 26 września 2014r. zmieniająca Uchwałę nr XLIII/361/2014 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 11 marca 2014r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku, czytaj dalej ...

 

Uchwała Nr L/416/2014 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 października 2014r. zmieniająca Uchwałę nr XLIII/361/2014 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 11 marca 2014r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku, czytaj dalej ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 - UCHWAŁY RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO

 

Uchwała nrVI/40/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku, czytaj dalej ... 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr XII/69/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 sierpnia 2015. zmieniająca Uchwałę nrVI/40/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku, czytaj dalej ...

 

 

 

 

Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę nr nrVI/40/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku, czytaj dalej ...

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr XVII/117/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę nr nrVI/40/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku, czytaj dalej ...

  2016 - UCHWAŁY RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO   Uchwała nr XX/137/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku, czytaj dalej ...   

 

 

 

 

 

 

 

 

PILOTAŻOWY PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD"

2012

Uchwała Nr 54/2012 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 czerwca 2012 r.  w sprawie przystąpienia Powiatu Przasnyskiego do realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Aktyny samorząd". -czytaj dalej  

2013

 Uchwała Nr 25/2013 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Przasnyskiego do realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny Samorząd” , wyznaczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu do realizacji w/w programu oraz upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu do podejmowania czynności z zakresu realizacji programu „Aktywny samorząd” - czytaj dalej ...

Linki

grafika na dole strony