Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

logotyp działania kapitał ludzki
A+ A- zmiana kontrastu zmiana kontrastu
grafika strony Internetowej

Aktywny samorząd rok 2024

 

 

PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD"


FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DOFINANSOWANIE 291 833,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA 291 833,00 ZŁ

DATA PODPISANIA UMOWY

KWIECIEŃ 2024 R.


         Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu

  1. Przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego;
  2. Przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych;
  3. Umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie;
  4. Poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji;

AKTYWNY SAMORZĄD" W 2024 ROKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu w roku 2024 kontynuuje  realizację programu „Aktywny samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w ramach programu „Aktywny samorząd" do zapoznania się z obowiązującymi dokumentami programowymi dostępnymi poniżej:

Program Aktywny samorząd, pobierz ... 

Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II programu „Aktywny samorząd", pobierz ...

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd" w 2024 roku, pobierz ...

W 2024 roku przewiduje się kontynuację ubiegłorocznych warunków dofinansowania w ramach programu, z korzystnym zmniejszeniem do 10% wysokości udziału własnego w zadaniach:
A1, A4 i D (z 15%), A2, A3 i C5 (z 25%), jak też w Module II (osoby zatrudnione - z 15%).

Fundusz na realizację programu w 2024 r. dla wszystkich samorządów przeznaczył kwotę 256,5 mln zł (w 2023 roku była to kwota 241,5 mln zł).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu w ramach realizacji  programu „Aktywny samorząd" w 2024 r. przyjmuje wnioski w formie elektronicznej poprzez system SOW (https://sow.pfron.org.pl) lub w formie papierowej w siedzibie PCPR w Przasnyszu przy ul. Berka Joselewicza 6 po uprzednim złożeniu przez Wnioskodawcę Oświadczenia o wykluczeniu cyfrowym.

Wnioski w ramach MODUŁU I programu „Aktywny Samorząd" przyjmowane są od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r.

Wnioski w ramach MODUŁU II programu „Aktywny Samorząd" będą przyjmowane:

  • od 01.03.2024 r. do dnia 31.03.2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024),
  • od 01.09.2024 r. do dnia 10.10.2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2024/2025).

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOW może być pierwszym, ale jakże ważnym krokiem zmierzającym do korzystania z zalet całej gamy usług i instrumentów dostępnych w przestrzeni publicznej dla posiadaczy podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajduje się na portalu SOW.

a także:

Punkty Potwierdzające założenie Profilu Zaufanego na terenie Przasnysza znajdują się w:

1)    Starostwie Powiatowym w Przasnyszu ul. Św. Stanisława Kostki 5, pok. 30 na parterze,

2)     Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe, ul. Szpitalna 10a,

3)    Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Biuro Terenowe w Przasnyszu, ul. Leszno 4

4)    Urząd Skarbowy w Przasnyszu, ul. Świerkowa 3.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą korzystać w systemie SOW z różnych  form pomocy w zakresie złożenia wniosku: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinii, a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON.

System SOW przewiduje znakomite ułatwienia i uproszczenie wszelkich procedur związanych z aplikowaniem o pomoc i realizacją programu, co powinno przyspieszyć także realizację wniosków i uzyskanie pomocy.

System SOW, wyposażony we wszystkie potrzebne formularze i wzory, m.in.: umów dofinansowania oraz w inne funkcjonalności - ułatwi realizację programu. Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub zawarcia umowy dofinansowania lub rozliczenia dofinansowania, Wnioskodawca może skanować/powielać w formie elektronicznej i takie będą podstawą oceny formalnej i merytorycznej wniosku oraz zawarcia umowy i rozliczenia dofinansowania.


PO RAZ PIERWSZY W TYM ROKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD" MODUŁ II MOGĄ TAKŻE UBIEGAĆ SIĘ OSOBY Z LEKKIM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.

 

Serdecznie zapraszamy do złożenia wniosku o dofinansowanie!

Harmonogram realizacji programu „Aktywny samorząd"

Termin

Opis

01.03.2024

Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu

01.03.2024

Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) 

31.03.2024

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module II w ramach roku szkolnego (akademickiego) 2023/2024

29.04.2024

Termin aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

31.05.2024

Upływa termin wypłaty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) w ramach Modułu II (dotyczy wniosków przyjętych do 31 marca 2024 roku)

31.08.2024

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module I

10.10.2024

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module II w ramach roku szkolnego (akademickiego) 2024/2025

04.12.2024

Termin złożenia przez Realizatora programu ostatniego, dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu

31.12.2024

Zakończenie możliwości podjęcia decyzji o przywróceniu terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie

31.08.2025

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2024 roku na realizację programu - do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu, a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone


 

Linki

grafika na dole strony