Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

logotyp działania kapitał ludzki
A+ A- zmiana kontrastu zmiana kontrastu
grafika strony Internetowej

Aktywny samorząd rok 2023

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD"


FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DOFINANSOWANIE 519 634,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA 519 634,00 ZŁ*

 

         Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu

  1. Przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego;
  2. Przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych;
  3. Umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie;
  4. Poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji;
  5. Wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu w roku 2023 kontynuuje  realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Fundusz na realizację programu w 2023 r. dla wszystkich samorządów przeznaczył kwotę 219,68 mln zł (w 2022 roku była to kwota 199,57 mln zł).

Zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w ramach programu „Aktywny samorząd" do zapoznania się z obowiązującymi dokumentami programowymi dostępnymi poniżej:

Program Aktywny samorząd, pobierz ... 

Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd", pobierz ...

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd" w 2023 roku, pobierz ...

Należy podkreślić, że PFRON w 2023 r. podniósł wysokość dofinansowania we wszystkich obszarach i zadaniach programu w Module I oraz zwiększył dofinansowanie w Module II do opłaty za naukę (czesne), dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego oraz dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd" w 2023 r. przyjmuje wnioski w formie elektronicznej poprzez system SOW (https://sow.pfron.org.pl) lub w formie papierowej w siedzibie PCPR w Przasnyszu przy ul. Berka Joselewicza 6.

Wnioski w ramach MODUŁU I programu „Aktywny Samorząd" przyjmowane są od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Wnioski w ramach MODUŁU II programu „Aktywny Samorząd" będą przyjmowane:

  • od 01.03.2023 r. do dnia 31.03.2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023),
  • od 01.09.2023 r. do dnia 10.10.2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024).

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOW może być pierwszym, ale jakże ważnym krokiem zmierzającym do korzystania z zalet całej gamy usług i instrumentów dostępnych w przestrzeni publicznej dla posiadaczy podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajduje się na portalu SOW.

a także:

Punkty Potwierdzające założenie Profilu Zaufanego na terenie Przasnysza znajdują się w:

1)    Starostwie Powiatowym w Przasnyszu ul. Św. Stanisława Kostki 5, pok. 30 na parterze,

2)     Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe, ul. Szpitalna 10a,

3)    Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Biuro Terenowe w Przasnyszu, ul. Leszno 4

4)    Urząd Skarbowy w Przasnyszu, ul. Świerkowa 3.

  • Początek formularza
  • Dół formularza

System SOW przewiduje znakomite ułatwienia i uproszczenie wszelkich procedur związanych z aplikowaniem o pomoc i realizacją programu, co powinno przyspieszyć także realizację wniosków i uzyskanie pomocy.

System SOW, wyposażony we wszystkie potrzebne formularze i wzory, m.in.: umów dofinansowania oraz w inne funkcjonalności - ułatwi realizację programu. Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub zawarcia umowy dofinansowania lub rozliczenia dofinansowania, Wnioskodawca może skanować/powielać w formie elektronicznej i takie będą podstawą oceny formalnej i merytorycznej wniosku oraz zawarcia umowy i rozliczenia dofinansowania.

Serdecznie zapraszamy do złożenia wniosku o dofinansowanie!

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd"

Termin

Opis

01.03.2023

Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu

01.03.2023

Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) 

31.03.2023

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2022/2023

28.04.2023

Termin aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

31.05.2023

Upływa termin wypłaty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) w ramach Modułu II (dotyczy wniosków przyjętych do dnia 31 marca 2023 r.)

31.08.2023

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module I

10.10.2023

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2023/2024

04.12.2023

Termin złożenia przez Realizatora programu ostatniego, dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu

31.12.2023

Zakończenie możliwości podjęcia decyzji o przywróceniu terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie

31.08.2024

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2023 roku na realizację programu - do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu, a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone


 

Linki

grafika na dole strony