Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

logotyp działania kapitał ludzki
A+ A- zmiana kontrastu zmiana kontrastu
grafika strony Internetowej

PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ- EDYCJA 2022

 
PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ"

- EDYCJA 2022


FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

DOFINANSOWANIE  - 599 760 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA -  599 760 ZŁ

Powiat Przasnyski  realizuje program „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.).

Program ma także na celu:

 • zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego  i aktywnego życia.
 • poprawę funkcjonowania osoby niepełnosprawnej  w jej środowisku.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywania czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwieniu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej i przyprowadzaniu z niej (usługa ta może być realizowana wyłącznie w przypadku gdy szkoła jej nie zapewnia).


W ramach programu w powiecie przasnyskim wsparciem objętych zostanie  18 osób niepełnosprawnych, w tym:

 • 15 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,
 • 3 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

Osoby niepełnosprawne  biorące udział w programie mają zapewnione:

 • bezpłatne usługi asystenta,
 • możliwość samodzielnego wskazania osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta,
 • 840 godzin zegarowych rocznie dla jednego uczestnika programu z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • 720 godzin zegarowych rocznie dla jednego uczestnika programu z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,
 • 360 godzin zegarowych rocznie dla jednego uczestnika programu z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,
 • 360 godzin zegarowych rocznie dla jednego uczestnika programu w przypadku gdy usługa asystenta będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 • możliwość wyboru czasu świadczonych usług, zgodnie z potrzebami i preferencjami (usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu)


Usługi asystenta mogą świadczyć:

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Usług nie mogą świadczyć:

 • osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu,
 • opiekunowie prawni uczestników Programu,
 • osoby będące członkami rodziny (rodzice i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadkowie, teściowie, macocha, ojczym oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z Uczestnikiem Programu);
 • osoby nie posiadające żadnego przygotowania do realizacji usług asystencji osobistej.

Asystentowi udział w programie w powiecie przasnyskim  zapewnia:

 • wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenie w wysokości do 40 zł brutto za godzinę pracy,
 • zwrot kosztu zakupu środków ochrony osobistej do 50 zł miesięcznie,
 • zwrot kosztu zakupu biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych oraz kosztu dojazdu własnym/innym środkiem transportu np. taksówką oraz zwrot kosztu zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe czy sportowe do
  300 zł miesięcznie,
 • ubezpieczenie NNW lub OC

Program realizowany będzie do 31.12.2022 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać (w dni robocze w godzinach 8.00-16.00) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu przy ul. Berka Joselewicza 6, pok. 12 lub pod numerem tel. 29 752 51 73 wew. 19 lub za pomocą poczty elektronicznej kierowanej na adres: j.hul@pcpr-przasnysz.pl


zdjęcie w galerii

Linki

grafika na dole strony