Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

logotyp działania kapitał ludzki
A+ A- zmiana kontrastu zmiana kontrastu
grafika strony Internetowej

PROGRAM „DOBRY START"

 

ŚWIADCZENIE „DOBRY START" (300 +)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu informuje, iż od  1 sierpnia 2020 r.  do 30 listopada 2020 r.  można składać wnioski o świadczenie „DOBRY START" (300 plus) na rok szkolny 2020/2021.

Świadczenie „DOBRY START"  przysługuje w wysokości 300 zł jednorazowo w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021.

 Świadczenie „Dobry Start" przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

1)  przez dziecko lub osobę uczącą się do 20. roku życia;
2)    przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

  Świadczenie „Dobry Start" nie przysługuje w przypadku gdy:

1) jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
2) na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

Świadczenie dobry start przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej oraz osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą. W tym przypadku wniosek o świadczenie dobry start może złożyć:

  • rodzina zastępcza,
  • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,
  • dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,
  • dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
  • osoba ucząca się będąca osobą usamodzielnianą

 

W przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności do wniosku należy dołączyć: Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność dziecka czyli:

 -  orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

 - lub wydawane na podstawie przepisów oświatowych: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego.

 

Złożenie kompletnego wniosku (wzór załączony poniżej) wraz z wymaganymi dokumentami do końca sierpnia gwarantuje wypłatę należnego świadczenia do końca września.    

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach (tj. wrześniu, październiku lub listopadzie) świadczenie zostanie wypłacone maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Wnioski złożone po 30 listopada 2020 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane w formie papierowej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu, ul. Berka Joselewicza 6, pok. nr 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od  08.00 do 16.00.

Wypełnione wnioski można również przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu, ul. Berka Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz.

 

Kontakt telefoniczny: (29) 752 51 73 w.13

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start" pobierz ...

Wniosek składa się w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania odpowiednio osoby ubiegającej się lub siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej.


Linki

grafika na dole strony