Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

logotyp działania kapitał ludzki
A+ A- zmiana kontrastu zmiana kontrastu
grafika strony Internetowej

PROGRAM „DOBRY START"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (w ramach Programu „Dobry Start") można składać od 1 sierpnia do 30 listopada danego roku w godzinach od 8.00 do 16.00 w Zespole do spraw świadczeń, przy ulicy Berka Joselewicza 6.

W przypadku złożenia wniosku do 31 sierpnia wypłata świadczenia nastąpi do 30 września. Po tym terminie wypłata świadczenia nastąpi w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia na wskazany we wniosku przez niego adres poczty elektronicznej bądź odbiera ją osobiście w tut. Centrum.

Świadczenie dobry start w wysokości 300 złotych przysługuje rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo- wychowawczych na dziecko oraz osobom uczącym się (usamodzielnianym) - raz w roku.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

- przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia,

- przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

- ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia,

- ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

- jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,

- na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego,

- osobom uczącym się w szkole policealnej oraz szkole dla dorosłych.

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start" pobierz ...

Wniosek składa się w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania odpowiednio osoby ubiegającej się lub siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej.


Linki

grafika na dole strony