Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

logotyp działania kapitał ludzki
A+ A- zmiana kontrastu zmiana kontrastu
grafika strony Internetowej

Aktywny samorząd rok 2019

Pilotażowy program „Aktywny samorząd" finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program Aktywny samorząd, pobierz ... 


Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd"pobierz ...Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd" w 2019 roku, pobierz ...


Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd" w 2019 roku, (aktualne z dnia 17 lipca 2019 roku) pobierz ...

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania z Programu „Aktywny Samorząd":

Modułu II - pomoc uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, w ramach semestru letniego roku akademickiego/ szkolnego 2018/2019 mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu, począwszy od dnia 01.03.2019r. do 31.03.2019r.(od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu). Kolejny nabór dotyczący roku akademickiego/ szkolnego 2019/2020 przewidywany jest w terminie od dnia 01.08.2019r. do 10.10.2019r.

MODUŁ I mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu, począwszy od dnia 30.04.2019r. do 31.08.2019r.  w godzinach pracy urzędu.


UWAGA !!! Komunikat dotyczy tylko osób zamieszkujących z zamiarem stałego pobytu na terenie powiatu przasnyskiego.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd" będą dostępne na stronie www.pcpr-przasnysz.pl, w zakładce po lewej stronie „Aktywny samorząd rok 2019", w ramach:

a) Modułu I od 30 kwietnia 2019r.

b) Modułu II  od 1 marca 2019r.


WNIOSKI O DOFINANSOWANIE 


  

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową


 Obszar A zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dla osób z dysfunkcją narządu ruchu)


 • druk wniosku Moduł I pobierz ...
 • specyfikacja Obszar A zadanie 1 pobierz ...
 • druk oświadczenia o wysokości dochodów  (zał. nr 1) pobierz ...
 • druk oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu oraz PFRON (zał. nr 2) pobierz ...
 • zaświadczenie lekarskie (zał. nr 3) pobierz ...

 

Obszar A zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy ( dla osób z dysfunkcją narządu ruchu)


 • druk wniosku Obszar A zadanie 2  pobierz ...
 • specyfikacja Obszar A zadanie 2 pobierz ...
 • druk oświadczenia o wysokości dochodów  (zał. nr 1) pobierz ...
 • druk oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu oraz PFRON (zał. nr 2) pobierz ...
 • zaświadczenie lekarskie (zał. nr 3) pobierz ...

 

Obszar A zadanie 3- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy ( dla osób z dysfunkcją narządu słuchu)


 • druk wniosku Obszar A zadanie 3  pobierz ...
 • specyfikacja Obszar A zadanie 3 pobierz ...
 • druk oświadczenia o wysokości dochodów  (zał. nr 1) pobierz ...
 • druk oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu oraz PFRON (zał. nr 2) pobierz ...
 • oświadczenie dotyczące tłumacza języka migowego (zał. nr 3)

 

Obszar A zadanie 4- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu ( dla osób z dysfunkcją narządu słuchu)


 • druk wniosku Obszar A zadanie 4  pobierz ...
 • specyfikacja Obszar A zadanie 4 pobierz ...
 • druk oświadczenia o wysokości dochodów  (zał. nr 1) pobierz ...
 • druk oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu oraz PFRON (zał. nr 2) pobierz ...
 • zaświadczenie lekarskie (zał. nr 3) pobierz ...

 

Obszar B zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania ( dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku)


 • druk wniosku Obszar B zadanie 1  pobierz ...
 • specyfikacja Obszar B zadanie 1 pobierz ...
 • druk oświadczenia o wysokości dochodów  (zał. nr 1) pobierz ...
 • druk oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu oraz PFRON (zał. nr 2) pobierz ...
 • zaświadczenie lekarskie (zał. nr 3)  pobierz ...
 • zaświadczenie lekarskie (zał.  nr 4)  pobierz ...

 

Obszar B zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania


 • druk wniosku Obszar B zadanie 2  pobierz ...
 • specyfikacja Obszar B zadanie 2 pobierz ...
 • druk oświadczenia o wysokości dochodów  (zał. Nr 1) pobierz ...
 • druk oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu oraz PFRON (zał. nr 2) pobierz ...

 

Obszar B zadanie 3- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania ( dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dysfunkcją wzroku)


 • druk wniosku Obszar B zadanie 3  pobierz ...
 • specyfikacja Obszar B zadanie 3 pobierz ...
 • druk oświadczenia o wysokości dochodów  (zał. nr 1) pobierz ...
 • druk oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu oraz PFRON (zał. nr 2) pobierz ...
 • zaświadczenie lekarskie (zał. nr 3) pobierz ...

 

Obszar B zadanie 4- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania ( dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dysfunkcją narządu słuchu)


 • druk wniosku Obszar B zadanie 4 pobierz...
 • specyfikacja Obszar B zadanie 4 pobierz ...
 • druk oświadczenia o wysokości dochodów  (zał. nr 1) pobierz ...
 • druk oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu oraz PFRON (zał. nr 2) pobierz ...
 • zaświadczenie lekarskie (zał.  nr 3) pobierz ...

 

Obszar B zadanie 5- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu


 • druk wniosku Obszar B zadanie 5 pobierz ...
 • specyfikacja Obszar B zadanie 5 pobierz ...
 • druk oświadczenia o wysokości dochodów  (zał. nr 1) pobierz ...
 • druk oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu oraz PFRON (zał. nr 2) pobierz ...

 

Obszar C zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym


 • druk wniosku Obszar C zadanie 1 pobierz ...
 • specyfikacja Obszar C zadanie 1  pobierz ...
 • druk oświadczenia o wysokości dochodów  (zał. nr 1) pobierz ...
 • druk oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu oraz PFRON (zał. nr 2) pobierz ...
 • zaświadczenie lekarskie (zał.  nr 3) pobierz ...

 

Obszar C zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym


 • druk wniosku Obszar C zadanie 2 pobierz ...
 • specyfikacja Obszar C zadanie 2  pobierz ...
 • druk oświadczenia o wysokości dochodów  (zał. nr 1) pobierz ...
 • druk oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu oraz PFRON (zał. nr 2) pobierz ...


 

Obszar C zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości


 • druk wniosku Obszar C zadanie 3 pobierz ...
 • specyfikacja Obszar C zadanie 3 pobierz ...
 • druk oświadczenia o wysokości dochodów  (zał. nr 1) pobierz ...
 • druk oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu oraz PFRON (zał. nr 2) pobierz ...
 • zaświadczenie lekarskie (zał. nr 3) pobierz ...
 • propozycja (oferta specyfikacji i kosztorysu do naprawy protezy dla wnioskodawcy) pobierz ...

 

Obszar C zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne ( co najmniej na III poziomie jakości)


 • druk wniosku Obszar C zadanie 4 pobierz ...
 • specyfikacja Obszar C zadanie 4 pobierz ...
 • druk oświadczenia o wysokości dochodów  (zał. nr 1) pobierz ...
 • druk oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu oraz PFRON (zał. nr 2) pobierz ...
 • propozycja (oferta specyfikacji i kosztorysu do naprawy protezy dla wnioskodawcy) zał. nr 3 pobierz ...

 

Obszar C zadanie 5- pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego


 • druk wniosku Obszar C zadanie 5 pobierz ...
 • specyfikacja Obszar C zadanie 5 pobierz ...
 • druk oświadczenia o wysokości dochodów  (zał. nr 1) pobierz ...
 • druk oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu oraz PFRON (zał. nr 2) pobierz ...
 • zaświadczenie lekarskie (zał. nr 3) pobierz ...

 

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej


 • druk wniosku Obszar D pobierz ...
 • specyfikacja Obszar D pobierz ...
 • druk oświadczenia o wysokości dochodów  (zał. nr 1) pobierz ...
 • druk oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu oraz PFRON (zał. nr 2) pobierz ...

 

 

 

Moduł II - pomoc w uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym. 

 

1) Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON, Moduł II,  pobierz ...

2) Oświadczenie o wysokości dochodów (zał. Nr 1), pobierz ...

3) Oświadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych danych osobowych przez Realizatora programu oraz PFRON pobierz ...

4) Zaświadczenie ze szkoły, uczelni (zał. nr 3), pobierz ...


 

 
Linki

grafika na dole strony