Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

logotyp działania kapitał ludzki
A+ A- zmiana kontrastu zmiana kontrastu
grafika strony Internetowej

Aktualności

zdjęcie do aktualności ZARZĄDZENIE

2020-05-15

ZARZĄDZENIE NR 10/2020

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

z dnia 15 maja 2020 roku  

 

w sprawie wdrożenia działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników i petentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu w związku z potencjalnym zagrożeniem

 

Na podstawie: art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze. zm.), ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dz. U. z 2020 poz. 374 ze zm.), ustawy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 325), ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) art. 207 § 2 Kodeksu pracy, § 6 ust 1, pkt 12  Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu zatwierdzonego uchwalą Nr 27/2016 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 11 marca 2016 roku, zmienionego uchwałami nr: 30/2016 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 24 marca 2016 roku, 47/2018 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 17 maja 2018 roku, 32/2019 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z 28 stycznia 2019 roku zarządzam, co następuję:

§ 1

1.    W związku z potencjalnym rozprzestrzeniania się kooronawirusa zalecam obsługę petentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

2.     Bezpośrednia obsługa petentów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu może odbywać się tylko i wyłącznie przy zachowaniu zalecanych norm sanitarnych zarówno po stronie pracowników PCPR , jak i petentów.

§ 2

 

Traci moc Zarządzenie nr 9/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 10 kwietnia 2020 roku  w związku z działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Krzysztof Goś

Dyrektor

PCPR w Przasnuyszu

 

powrót

Linki

grafika na dole strony