Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

logotyp działania kapitał ludzki
A+ A- zmiana kontrastu zmiana kontrastu
grafika strony Internetowej

Aktualności

zdjęcie do aktualności ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

2020-08-20

 

Przasnysz, dnia 20 sierpnia 2020 r.

PCPR.252.1.2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający - Powiat Przasnyski reprezentowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu -  informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę  na zakup i dostawę środków ochrony osobistej dla wychowanków, rodziców zastępczych oraz pracowników rodzinnej ( rodziny zastępcze spokrewnione, rodziny zastępcze niezawodowe, rodziny zastępcze zawodowe oraz rodzinne domy dziecka)  i instytucjonalnej pieczy zastępczej, w ramach projektu „ Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 4 oferty.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę   15.325,00 zł brutto.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych  w  zapytaniu o cenę

Najkorzystniejszą jest oferta  nr 3 Wykonawcy  FIRMA GREG-POL Jolanta Nowak ul. Sportowa 25/7, 41-608 Świętochłowice, który zaoferował za realizację zamówienia cenę brutto 6.299,86 PLN. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zaproszeniu do złożenia oferty .

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą streszczenie oceny ofert:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Uwagi

1.

Kappa Group Sp. z o. o.

48-303 Nysa

ul. Konradowa 11

8.949,02 PLN

 

2.

HIGIENA - KATOWICE Grzegorz Łagan

ul. Szarych Szeregów 30A

40-750 Katowice

14.068,51 PLN

 

      3. 

FIRMA GREG-POL JOLANTA NOWAK
ul. Sportowa 25/7
41-608 Świętochłowice

6.299,86 PLN

 

4.

Agencja Naukowo-Techniczna SYMICO Sp. z o.o.ul. Powstańców Śląskich 54A/2

53-333 Wrocław

33.080,85 PLN

Oferta dotyczyła części zamówienia, natomiast Zamawiający oczekiwała oferty na całość zamówienia.

Krzysztof Goś

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Przasnyszu

powrót

Linki

grafika na dole strony