Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

logotyp działania kapitał ludzki
A+ A- zmiana kontrastu zmiana kontrastu
grafika strony Internetowej

Aktualności

zdjęcie do aktualności Rozpoczynamy nabór do programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021

2020-12-14

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu informuje, że  do 21 grudnia 2020 r. przyjmowane są zgłoszenia osób z niepełnosprawnościami lub ich opiekunów chętnych do skorzystania ze wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wsparcie asystenta  w pierwszej kolejności jest skierowane do osób wymagających wysokiego poziomu wsparcia, w tym osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021.

Na realizację Programu została przeznaczona kwota 80 mln zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

1) dzieci do16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, ze zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego - w łącznej liczbie nie mniejszej niż 1500 osób.


Program ma także zapewniać:

1) możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywani codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
2) ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;

3) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;
4) zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.


Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

 Więcej informacji o programie .....

Mając na względzie powyższe zapraszamy zainteresowanych przystąpieniem do programu mieszkańców powiatu przasnyskiego  do kontaktu telefonicznego lub osobistego z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu przy ul. Św, Stanisława Kostki 5 w Przasnyszu   w celu  zgłaszania chęci przystąpienia do programu, co pozwoli na rozpoznanie potrzeb i oszacowanie wielkości zainteresowania usługami w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2021 w powiecie przasnyskim.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

 (29) 752 - 25 - 14 wew. 118 , kom. 511 951 468

lub

 e-mail:  sekretariat@pcpr-przasnysz.pl

lub korespondencyjnie i  osobiście  pod adresem

Zespół do spraw rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz

( pokój nr 30 na parterze w budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu)

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 21 grudnia 2020 r.  do godz. 16:00.

Karta zgłoszenia .....

 

powrót

Linki

grafika na dole strony