Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

logotyp działania kapitał ludzki
A+ A- zmiana kontrastu zmiana kontrastu
grafika strony Internetowej

Aktualności

zdjęcie do aktualności Nabór do programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

2021-10-14

Nabór do programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu informuje, że Ministerstwo Rodziny  i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. W związku z tym Powiat Przasnyski  będzie składał wniosek  na środki finansowe z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
    oraz
  2. Osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

1.      Wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

2.      Wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

3.      Załatwianiu spraw urzędowych;

4.      Korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

5.      Zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł.

W ramach programu planowane jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego dla co najmniej 4 tys. osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70 proc. uczestników programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia (czyli osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji), w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Poniżej przedstawiamy terminy naboru wniosków w ramach Programu:

  1. Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) w terminie do dnia 22 października 2021 r. (decyduje data wpływu).
  2. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków (zał. nr 2 i 3 do Programu) w terminie do dnia 8 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu).
  3. Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 22 listopada 2021 r.

Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Więcej informacji o programie znajduje się w serwisie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, w tym  szczegółowy opis Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022.

http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1297,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

Mając na względzie powyższe zapraszamy mieszkańców powiatu przasnyskiego  zainteresowanych przystąpieniem do programu do kontaktu telefonicznego lub osobistego z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu przy ul. Berka Joselewicza 6 w Przasnyszu (pokój nr 12) w celu  zgłaszania chęci przystąpienia do programu, co pozwoli na rozpoznanie potrzeb i oszacowanie wielkości zainteresowania usługami w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2022 w powiecie przasnyskim.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

 (29) 752 - 51 - 73 wew. 19 , kom. 511 951 468

lub

 e-mail:  sekretariat@pcpr-przasnysz.pl

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 października 2021 do godz. 16:00.

Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia oraz podpisanie klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych (stanowiących załączniki do ogłoszenia)  oraz wypełnienie oświadczenia dotyczącego wskazania asystenta (o ile dotyczy)i dostarczenia ich do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu  przy ul. Berka Joselewicza 6 do 20 października 2021 roku.

 WAŻNE: do karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 Załączniki:

  • karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2022 pobierz ...
  • klauzula informacyjna pobierz ...
  • oświadczenie dotyczące wskazania asystenta pobierz ...

 

 

powrót

Linki

grafika na dole strony