Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

logotyp działania kapitał ludzki
A+ A- zmiana kontrastu zmiana kontrastu
grafika strony Internetowej

Aktualności

zdjęcie do aktualności NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”

2023-08-29

NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ"DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - EDYCJA 2024


Powiat Przasnyski informuje, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł (słownie: pięćset pięć milionów złotych, 00/100).

W ramach programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do100 proc. kosztów realizacji zadania.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy  ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.

Adresatami Programu są:

 1. Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności -konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

 2. Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie: 
  a)  o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b)  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c)  traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 • wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

 • wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

 • wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

 • wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem;

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny

uczestnika; opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem

z uczestnikiem

 1. Posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej , opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta;  lub

 2. Posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu lub

 3. Wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego ( w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024.

Usługi asystencji osobistej w ramach Programu są bezpłatne i mogą być świadczone przez 7 dni w tygodniu, zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestnika.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków, Programu wraz z załącznikami dostępne są na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, dostępne tutaj...

Mając na względzie powyższe zapraszamy mieszkańców powiatu przasnyskiego  zainteresowanych przystąpieniem do programu do kontaktu telefonicznego lub osobistego z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu przy ul. Berka Joselewicza 6 w Przasnyszu (pokój nr 4) w celu  zgłaszania chęci przystąpienia do programu, co pozwoli na rozpoznanie potrzeb i oszacowanie wielkości zainteresowania usługami w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 w powiecie przasnyskim.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

 (29) 752 - 51 -73 wew. 13 lub 19 , kom. 511 951 468 lub e-mail: sekretariat@pcpr-przasnysz.pl

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Zgłoszenia będą przyjmowane od 30 sierpnia 2023 r do 11 września 2023 r do godz. 16:00.

Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia oraz podpisanie klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych  i dostarczenia ich do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu  przy ul. Berka Joselewicza 6 w godzinach pracy urzędu (8.00 - 16.00) do 11 września 2023r.

WAŻNE: do karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia.


Złożenie zgłoszenia do programu nie jest jednoznaczne z przyznaniem usług asystenckich.

O zakwalifikowaniu do programu realizator poinformuje wszystkich zainteresowanych po otrzymaniu informacji o przyznaniu środków na realizację programu.

Załączniki:

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024 ... pobierz

Klauzula informacyjna .... pobierz

 

powrót

Linki

grafika na dole strony