Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

logotyp działania kapitał ludzki
A+ A- zmiana kontrastu zmiana kontrastu
grafika strony Internetowej

Aktualności

zdjęcie do aktualności JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ Z TERENU POWIATU PRZASNYSKIEGO

2013-01-22

 

 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu informuje o możliwości przystąpienia do kolejnej edycji programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II”.

            Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

            Obecnie dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu mogą być objęte, w ramach:

 

1.      obszaru A (wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny) – podmioty, które prowadzą obiekty służące rehabilitacji:

 

a.        organizacje pozarządowe,

b.        jednostki samorządu terytorialnego,

c.        uczelnie medyczne,

d.        zakłady opieki zdrowotnej,

 

2.      obszaru B (likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej lub urzędach lub placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – zakłady opieki zdrowotnej, powiaty oraz podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne,

 

3.       obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) - gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,

 

4.       obszaru D (likwidacja barier transportowych):

 

a.        organizacje pozarządowe,

b.        gminy i powiaty,

c.        spółdzielnie socjalne osób prawnych,

 

5.    obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe, należy przez to rozumieć wniosek podmiotu wymienionego w rozdziale VI pkt 5 programu, spełniającego warunki, o których mowa w rozdziale VII ust. 4 pkt 5 i ust. 5 programu, o dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projekcie dotyczącym aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych, który ma być realizowany w ramach Programu Operacyjnego finansowanego ze środków europejskich, składany przez projektodawcę bezpośrednio do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON.

6.      obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,

 

7.      obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) - powiaty.

 

 

Wnioski o dofinansowanie obszarów: A, B, C, D, F, G programu należy składać  w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu przy ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz, tel. (29) 752-25-14 wew. 118, lub 227.

 

Terminy składania wniosków:

 

a)      wniosków i wystąpień samorządów wojewódzkich i powiatowych dotyczących obszarów A, B, C, D, F, G programu od dnia 1 lutego do dnia 31 marca 2013 roku,

b)      wniosków samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczących obszaru E programu od dnia 1 lutego do dnia 15 listopada 2013 roku”.

 

Szczegółowe Procedury realizacji programu oraz druk wniosku wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce „programy i zadania PFRON”. Link do strony PFRON http://www.pfron.org.pl/portal/pl/96/1611/Program_wyrownywania_roznic_miedzy_regionami_II__2013.html

 

 

powrót

Linki

grafika na dole strony