Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

logotyp działania kapitał ludzki
A+ A- zmiana kontrastu zmiana kontrastu
grafika strony Internetowej

Aktualności

zdjęcie do aktualności Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu już wkrótce rozpocznie realizację programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021.

2021-03-24

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu na podstawie uchwały Nr 349/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 marca 2021 r. zostało wyznaczone przez powiat przasnyski do realizacji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021.

Powiat przasnyski otrzyma 243 448,50 zł  z Funduszu Solidarnościowego na realizację  programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021.

Pozyskane środki umożliwią realizację programu dla niepełnosprawnych mieszkańców naszego powiatu w 2021 roku.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 ma na celu wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Program ma zapewniać:

1)    możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywani codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;

2)    ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;

3)    przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;

4)    zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Realizacja programu dla mieszkańców naszego powiatu jest w 100% finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego i rozpocznie się niezwłocznie po podpisaniu umowy między Wojewodą Mazowieckim i Powiatem Przasnyskim oraz po otrzymaniu pierwszej transzy środków na realizację programu.

Więcej informacji o  programie można uzyskać na stronie internetowej
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej .

powrót

Linki

grafika na dole strony