Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

logotyp działania kapitał ludzki
A+ A- zmiana kontrastu zmiana kontrastu
grafika strony Internetowej

Aktualności

zdjęcie do aktualności Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022 jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu

2022-04-25

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Przasnyszu w związku z przyznaniem powiatowi przasnyskiemu przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego na program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2022 we kwocie 599 760 zł  od marca bieżącego roku realizuje usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla mieszkańców naszego powiatu.

INFORMACJE O PROGRAMIE:

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu objęło  wsparciem w ramach programu 18 osób z niepełnosprawnościami, w tym:

 • 9 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • 6 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym
 • 3 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem  równoważnym.

W programie zaplanowano w 2022 roku 12 960 godzin usług asystenta dla osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy Programu nie ponoszą odpłatności za usługi .

Usługi asystenta polegają na:

 • wykonywania czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwieniu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej i przyprowadzaniu z niej (usługa ta może być realizowana wyłącznie w przypadku gdy szkoła jej nie zapewnia).

 

Asystent może świadczyć usługi:

 • Przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 • W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 poz. 2268 z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług asystenta osoby niepełnosprawnej

Okres realizacji programu - do 31.12.2022r.

 

Program spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony osób oczekujących wsparcia asystenta. Mamy nadzieję, że w ramach programu w latach następnych będziemy mogli objąć tą formą wsparcia kolejnych mieszkańców naszego powiatu.
Więcej informacji na temat programu znajduje się  w zakładce PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2022.....  

 

powrót

Linki

grafika na dole strony