Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

logotyp działania kapitał ludzki
A+ A- zmiana kontrastu zmiana kontrastu
grafika strony Internetowej

Aktualności

[<|] < 3 4 5 6 7 > [|>]
zdjęcie do aktualności Wykaz ofert z dnia 07.08.2018

2018-08-07

WYKAZ OFERT które wpłynęły w zapytaniu ofertowym z dnia 20 lipca 2018r. na opracowanie dokumentu pn.: Diagnoza Społeczna Powiatu Przasnyskiego ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, budownictwa socjalnego, edukacji publicznej, ochrony zdrowia i innych, których celem jest integracja w środowisku osób i rodzin szczególnego ryzyka - w oparciu o udostępniony materiał i przeprowadzone przez Wykonawcę terenowe badania społeczne na grupie co najmniej 700 mieszkańców powiatu przasnyskiego.

więcej
zdjęcie do aktualności Realizacja projektu pn. „Liderzy kooperacji”

2018-07-26

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej podjęli współpracę przy realizacji projektu wieloletniego, pn.: „Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest przez Lidera: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz Partnerów Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w Białymstoku, Lublinie i Kielcach, a także Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.

Z terenu powiatu przasnyskiego do udziału w projekcie, oprócz PCPR, zgłosiła się Gmina Przasnysz.

Na 27 lipca b.r. wyznaczony został termin pierwszego spotkania, podczas którego nastąpi powołanie Gminno-Powiatowych Zespołów Kooperacji.
W dalszych swoich pracach powołane zespoły zajmować się będą wypracowaniem założeń do ww. Modelu Kooperacji.


więcej
zdjęcie do aktualności ZAPYTANIE OFERTOWE

2018-07-20

Opracowanie dokumentu pn.: Diagnoza Społeczna Powiatu Przasnyskiego ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, budownictwa socjalnego, edukacji publicznej, ochrony zdrowia i innych, których celem jest integracja w środowisku osób i rodzin szczególnego ryzyka - w oparciu o udostępniony materiał i przeprowadzone przez Wykonawcę terenowe badania społeczne na grupie co najmniej 700 mieszkańców powiatu przasnyskiego.

więcej
zdjęcie do aktualności Program „Dobry Start"

2018-06-13

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (w ramach Programu „Dobry Start") można składać od 1 sierpnia do 30 listopada danego roku w godzinach od 8.00 do 16.00 w Zespole do spraw świadczeń, przy ulicy Berka Joselewicza 6.

więcej
zdjęcie do aktualności Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 14.05.2018.r.

2018-05-14

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 14.05.2018.r. na kompleksową usługę dotycząca aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej uczestników projektu „NASZĄ MISJĄ AKTYWIZACJA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

więcej

Linki

grafika na dole strony