Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

logotyp działania kapitał ludzki
A+ A- zmiana kontrastu zmiana kontrastu
grafika strony Internetowej

ROK 2009

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. realizowało projekt systemowy pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa wybranej grupy mieszkańców powiatu przasnyskiego zagrożonej wykluczeniem społecznym"

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu 470.637,00 zł, w tym wkład własny 49.416,88 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej  421.220,12 zł.


PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI.

PRIORYTET VII - Promocja Integracji Społecznej.

Działanie - 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji.

Poddziałanie - 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

CELAMI SZCZEGÓŁOWYMI PROJEKTU SĄ:

a) wzmocnienie samooceny: zwiększenie zaufania do własnych możliwości, podniesienie poziomu samooceny,

b) wzrost aktywności społecznej i zawodowej: zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy, podjęcia dalszej nauki, podnoszenie swoich kwalifikacji,

c) wzrost umiejętności społecznych i zawodowych: nabycie umiejętności pracy w zespole lub pracy indywidualnej, nabycie umiejętności korzystania z technologii informacyjnej, nabycie umiejętności komunikacyjnych,

d) wzrost kompetencji życiowych: nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem, wzrost poczucia odpowiedzialności za wykonywane zadania,  zwiększenie zaangażowania w wykonywane zadania,

e) zwiększenie szans na powrót lub wejście na rynek pracy: umiejętność wypełnia formularzy, sporządzania dokumentów CV, nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy, poprawienie autoprezentacji, nabycie umiejętności korzystania z technologii informacyjnej,

f) zwiększenie efektywności i jakości procesu usamodzielnienia.

g) zwiększenie skuteczności pracy socjalnej w powiecie. 

REKRUTACJA BENEFICJENTÓW: w celu wyłonienia grupy uczestników projektu przyjęto następujące kryteria rekrutacji:

a) zameldowanie na terenie powiatu przasnyskiego;

b) osoby nieaktywne na rynku pracy;

c) zdeklarowane uczestnictwo w projekcie;

d) korzystanie ze świadczeń z pomocy społecznej;

e) w wieku aktywności zawodowej (15-64);

f) osoby niepełnosprawne oraz  osoby usamodzielniające się opuszczające rodziny i placówki opiekuńczo -wychowawcze;

g) płeć, wykształcenie, stan cywilny nie wpływają na proces rekrutacji.

BENEFICJENTAMI OSTATECZNYMI PROJEKTU BYŁO:


 • 10 osób usamodzielniających się;
 • 22 osoby niepełnosprawne, w tym 7 osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;
 • 18 uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej  w Przasnyszu.

 

DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE I ZREALIZOWANE W PROJEKCIE:

DLA 10 OSÓB USAMODZIELNIAJĄCYCH SIĘ. 

            W dniach od 13 lipca 2009r do 25 lipca 2009r. zorganizowano i przeprowadzono szkolenie: Kurs komputerowego z elementami  small-biznes dla osób 10 osób usamodzielniających się połączony ze wsparciem psychologa oraz doradcy zawodowego (kurs komputerowy   podstawowy - dla 5 osób oraz kurs komputerowy średniozaawansowany ze specjalizacją tworzenia stron www - dla 5 osób)". 

            Miejsce szkolenia: Ośrodek AFRODYTA SPA Europejskie Centrum Rehabilitacji                                   i Odnowy Biologicznej, Tartak Brzózki 4A, 96-325 Radziejowice. 

Uczestniczki naszego szkolenia miały:

 • zapewniony transport z Przasnysza do ww. ośrodka oraz transport z ośrodka do Przasnysza;
 • bazę lokalową oraz zakwaterowanie stacjonarne w ośrodku;
 • wyżywienie,
 • materiały dydaktyczne (m.in.-materiały szkoleniowe, notatniki, długopisy);
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia;
 • opiekuna z ramienia firmy organizującej szkolenie. 

 Galeria zdjęć z kursu

                       DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE I ZREALIZOWANE W PROJEKCIE DLA 22 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

            W dniach od 27 września 2009r do 10 października 2009r. zorganizowano i przeprowadzono dwa szkolenia:  

•a)      kurs komputerowy podstawowy połączony z elementami small-biznesu" dla 9 osób niepełnosprawnych (w tym jedna osoba z opiekunem) połączonych z warsztatami psychologicznymi i doradztwem zawodowym,           

•b)      „kurs komputerowy średniozaawansowany z elementami small-biznesu" dla 13 osób niepełnosprawnych ( w tym 5 osób z opiekunami) połączonych z warsztatami psychologicznymi doradztwem zawodowym. 

Miejsce szkolenia: Centralny Ośrodek Sportu , Ośrodek Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie, ul. Żeromskiego 52, 84-120 Władysławowo. 

UCZESTNICY NASZEGO SZKOLENIA MIELI:

 • zapewniony transport z Przasnysza do ww. ośrodka oraz transport z ośrodka do Przasnysza;
 • bazę lokalową oraz zakwaterowanie stacjonarne w ośrodku;
 • wyżywienie,
 • materiały dydaktyczne (m.in.-materiały szkoleniowe, notatniki, długopisy);
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia;
 • szkolenie odbyło się w ośrodku przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • opiekuna z ramienia firmy organizującej szkolenie.

 Galeria zdjęć ze szkolenia:

   

DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE I ZREALIZOWANE W PROJEKCIE

 DLA 18 UCZESTNIKÓW WTZ

 W dniach od 5 października 2009r do 9 października 2009r. zorganizowano i przeprowadzono  „Warsztaty kompetencji  społeczno-zawodowych, połączone z warsztatami decupage" W warsztatach uczestniczyło 18 osób oraz 5 opiekunów Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przasnyszu.  

Miejsce szkolenia: Hotel Venecia Palace, ul. Kasztanowa 44, 05-816 Michałowice.

 UCZESTNICY WARSZTATÓW MIELI:

 • zapewniony transport z Przasnysza do ww. ośrodka oraz z ośrodka do Przasnysza;
 • bazę lokalową oraz zakwaterowanie stacjonarne w ośrodku;
 • wyżywienie,
 • materiały dydaktyczne (m.in.-materiały szkoleniowe, notatniki, długopisy);
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z warsztatami oraz w drodze do i z miejsca warsztatów;
 • opiekuna z ramienia firmy organizującej szkolenie.

 Galeria zdjęć ze spotkania:

  


DZIAŁANIA O CHARAKTERZE INTEGRACYJN

W dniach 28-29 listopada 2009r. w Hotelu „Masuria" Worliny 33, 14-105 Łukta, odbyło się spotkanie integracyjne dla wszystkich uczestników projektu.

 W działaniach o charakterze środowiskowym zorganizowano spotkanie integracyjne dla uczestników projektu. Spotkanie miało charakter wyjazdowy, uczestnicy spotkania mieli zapewniony transport, zakwaterowanie i wyżywienie. Spotkanie miało na celu integrację środowiska osób niepełnosprawnych i osób usamodzielniających się.

Galeria zdjęć ze spotkania:

  

 KONFERENCJA PROMUJĄCA PROJEKT 

W dniach 30 listopada 2009r.- 1 grudnia 2009 w Hotelu „Masuria" Worliny 33, 14-105 Łukta, odbyła się Konferencja Promująca Projekt Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu pn.  „Aktywizacja społeczno-zawodowa wybranej grupy mieszkańców powiatu przasnyskiego zagrożonej wykluczeniem społecznym"

REZULTATY PROJEKTU W ODNIESIENIU DO PLANOWANYCH DZIAŁAŃ:

REZULTATY TWARDE:

 • podpisanie 10 indywidualnych planów usamodzielnienia z osobami usamodzielniającymi się, uczestniczącymi w projekcie,
 • podpisanie 22 umów z osobami niepełnosprawnymi uczestniczącymi w projekcie,
 • wsparcie na rzecz integracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych dla 18 uczestników WTZ
 • uzyskanie przez 50 uczestników projektu certyfikatów i zaświadczeń dotyczących odbytych kursów i warsztatów
 • zorganizowanie spotkania integracyjnego - wyjazdowego dla wszystkich uczestników projektu.

 

REZULTATY MIĘKKIE ZOSTAŁY OSIĄGNIĘTE ZGODNIE Z ZAŁOŻONYMI WE WNIOSKU

 • integracja środowiska osób niepełnosprawnych i osób usamodzielniających się
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych i osób usamodzielniających się
 • poprawa świadomości i możliwości korzystania przez uczestników projektu z instrumentów aktywnej integracji
 • poprawa stanu zdrowia osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie
 • zwiększenie samooceny i wiary we własne możliwości
 • wzrost samodzielności wychowanków rodzin zastępczych i placówekopiekuńczo-wychowawczych.

 Galeria zdjęc z konferencji:

  

REALIZATOR PROJEKTU: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu

Linki

grafika na dole strony