Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

logotyp działania kapitał ludzki
A+ A- zmiana kontrastu zmiana kontrastu
grafika strony Internetowej

Aktywny samorząd rok 2020

Pilotażowy program „Aktywny samorząd" finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program Aktywny samorząd, pobierz ... 

Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd", pobierz ...


Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd" w 2020 roku, pobierz ...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu w ramach realizacji  pilotażowego programu „Aktywny samorząd" przyjmuje wnioski w formie elektronicznej poprzez system SOW (https://sow.pfron.org.pl), drogą pocztową i w formie papierowej za pomocą skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, przy ul. Św. Stanisława Kostki 5.


Wnioski w ramach MODUŁU I programu „Aktywny Samorząd"  przyjmowane są od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Wnioski w ramach MODUŁU II programu „Aktywny Samorząd" przyjmowane są:

 • od dnia 01.03.2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020)
 • 01.09.2020 r. do dnia 10 października 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021).

 

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

  

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

 

Obszar A - likwidacja bariery transportowej:

 

Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu,


Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu,


Obszar A Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana  do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,


Obszar A Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

 

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

 • druk wniosku Obszar B zadanie 1 pobierz ...
 • druk oświadczenia o nieubieganiu się o dofinansowanie u innego Realizatora pobierz ...
 • druk oświadczenia o posiadaniu środków na udział własny pobierz ...
 • zaświadczenie lekarskie B1 dysfunkcją kończyn górnych pobierz ...
 • zaświadczenie lekarskie B1 dysfunkcja narządu wzroku pobierz ...
 • klauzula informacyjna pobierz ...
 • lista załączników pobierz ...


Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

 

Obszar B Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,


Obszar B Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się,

 

Obszar B Zadanie 5- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

 

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się

Obszar C Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

 

Obszar C zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

 

Obszar C zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

 

Obszar C zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

 • druk wniosku Obszar C zadanie 4 pobierz ...
 • druk oświadczenia o nieubieganiu się o dofinansowanie u innego Realizatora pobierz ...
 • druk oświadczenia o posiadaniu środków na udział własny pobierz ...
 • klauzula informacyjna, pobierz...
 • zaświadczenie lekarskie C4 pobierz ...
 • wzór druku oferty cenowej w ramach Modułu I, Obszar C, Zadanie 4 pobierz ...
 • lista załączników pobierz ...

 

Obszar C zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie  przedmiotu dofinansowania,


Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka:


Moduł II - pomoc w uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorki otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

UWAGA !!! Komunikat dotyczy tylko osób zamieszkujących z zamiarem stałego pobytu na terenie powiatu przasnyskiego.Wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd" będą dostępne na stronie www.pcpr-przasnysz.pl, w zakładce po lewej stronie „Aktywny samorząd rok 2020".


 

Linki

grafika na dole strony