Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

logotyp działania kapitał ludzki
A+ A- zmiana kontrastu zmiana kontrastu
grafika strony Internetowej

Aktualności

[<|] < 1 2 3 4 5 > [|>]
zdjęcie do aktualności ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

2020-08-20

 

 

Zamawiający - Powiat Przasnyski reprezentowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu -  informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę  na zakup i dostawę środków ochrony osobistej dla wychowanków, rodziców zastępczych oraz pracowników rodzinnej ( rodziny zastępcze spokrewnione, rodziny zastępcze niezawodowe, rodziny zastępcze zawodowe oraz rodzinne domy dziecka)  i instytucjonalnej pieczy zastępczej, w ramach projektu „ Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 4 oferty.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę   15.325,00 zł brutto.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych   w  zapytaniu o cenę

Najkorzystniejszą jest oferta  nr 3 Wykonawcy  FIRMA GREG-POL Jolanta Nowak ul. Sportowa 25/7, 41-608 Świętochłowice, który zaoferował za realizację zamówienia cenę brutto 6.299,86 PLN. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zaproszeniu do złożenia oferty .

 

więcej
zdjęcie do aktualności ZAPYTANIE OFERTOWE

2020-08-17Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID -19

więcej
zdjęcie do aktualności Informacja

2020-08-13

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu do dnia 31 sierpnia 2020 r. przyjmuje wnioski o dofinansowanie  w ramach Modułu I programu „Aktywny samorząd", w tym na zakup wózka inwalidzkiego.

więcej
zdjęcie do aktualności ZAPYTANIE O CENĘ

2020-08-13

 


Zapytanie o cenę na zakup i dostawę środków ochrony osobistej dla wychowanków, rodziców zastępczych oraz pracowników rodzinnej ( rodziny zastępcze spokrewnione, rodziny zastępcze niezawodowe, rodziny zastępcze zawodowe oraz rodzinne domy dziecka) i instytucjonalnej pieczy zastępczej, w ramach projektu „ Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

 

więcej
zdjęcie do aktualności ZAPYTANIE OFERTOWE

2020-08-07

 

 

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO POD NAZWĄ "DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W RAMACH PROJEKTU WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID - 19"

 

 

więcej

Linki

grafika na dole strony