Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

logotyp działania kapitał ludzki
A+ A- zmiana kontrastu zmiana kontrastu
grafika strony Internetowej

Aktualności

[<|] < 1 2 3 4 5 > [|>]
zdjęcie do aktualności ŻYCZENIA Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2020-12-03

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych chciałbym życzyć wszystkim osobom niepełnosprawnym, a także ich rodzinom i przyjaciołom, wytrwałości, siły i konsekwencji w pokonywaniu przeciwności losu, będących udziałem wszystkich osób niepełnosprawnych. Życzę Państwu również, aby na trudnej drodze rehabilitacji i odzyskiwania samodzielności nie opuszczało Państwa przekonanie, że niepełnosprawność nie powinna stać na przeszkodzie w dążeniu do realizacji ludzkich pragnień i marzeń.
Niech ten dzień będzie wyjątkowy, a każdy kolejny niech przynosi radość i szczęście.


Dyrektor i pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Przasnyszu
więcej
zdjęcie do aktualności DOFINANSOWANIE Z PFRON

2020-11-20

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu informuje, że posiada jeszcze w dyspozycji środki finansowe z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2020 r.  

więcej
zdjęcie do aktualności PFRON WYDŁUŻA TERMINY NA SKŁADANIE WNIOSKÓW I REALIZACJĘ PROGRAMU „POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI” W MODULE III.

2020-11-04

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu informuje, że przedłużono realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" 

więcej
zdjęcie do aktualności INFORMACJA

2020-09-07

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PRZASNYSZU INFORMUJE O WYDŁUŻENIU TERMINU NA PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW W RAMACH POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI" W MODULE III ORAZ MODULE IV.


więcej
zdjęcie do aktualności ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

2020-08-20

 

 

Zamawiający - Powiat Przasnyski reprezentowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu -  informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę  na zakup i dostawę środków ochrony osobistej dla wychowanków, rodziców zastępczych oraz pracowników rodzinnej ( rodziny zastępcze spokrewnione, rodziny zastępcze niezawodowe, rodziny zastępcze zawodowe oraz rodzinne domy dziecka)  i instytucjonalnej pieczy zastępczej, w ramach projektu „ Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 4 oferty.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę   15.325,00 zł brutto.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych   w  zapytaniu o cenę

Najkorzystniejszą jest oferta  nr 3 Wykonawcy  FIRMA GREG-POL Jolanta Nowak ul. Sportowa 25/7, 41-608 Świętochłowice, który zaoferował za realizację zamówienia cenę brutto 6.299,86 PLN. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zaproszeniu do złożenia oferty .

 

więcej

Linki

grafika na dole strony