Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

logotyp działania kapitał ludzki
A+ A- zmiana kontrastu zmiana kontrastu
grafika strony Internetowej

Aktualności

1 2 3 4 5 > [|>]
zdjęcie do aktualności Aktywni Niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

2022-06-06

Zapraszamy mieszkańców naszego powiatu do wzięcia udziału w testowaniu innowacyjnych form wsparcia realizowanych w ramach projektu „Aktywni Niepełnosprawni - narzędzia wsparcia osób niepełnosprawnych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


więcej
zdjęcie do aktualności CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB DOROSŁYCH W STANIE KRYZYSU PSYCHICZNEGO

2022-06-01

oferuje całodobowe, bezpłatne i profesjonalne wsparcie psychologiczne oraz kontakt ze specjalistami: psychiatrą, prawnikiem, seksuologiem, terapeutą uzależnień, pracownikiem socjalnym i asystentem zdrowienia.

Z pomocy korzystać mogą także bliscy osób znajdujących się w stanie kryzysu psychologicznego.  

Zadanie realizowane jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 finansowanego przez Ministra Zdrowia.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie  https://centrumwsparcia.pl/

więcej
zdjęcie do aktualności KONKURS PLASTYCZNY „TU JEST MÓJ DOM”

2022-05-30

Zapraszamy dzieci i młodzież przebywającą w pieczy zastępczej na terenie powiatu przasnyskiego do udziału w Konkursie plastycznym pod nazwą "TU JEST MÓJ DOM" organizowanym przez Fundację Inicjatyw Prorodzinnych i Opiekuńczo - Wychowawczych "Nasze Dzieci" pod Patronatem Honorowym Starosty Przasnyskiego.
Na Wasze prace czekamy do 30 czerwca 2022 r.

Szczegóły na plakacie pobierz ..oraz w Regulaminie  pobierz ... 
 

więcej
zdjęcie do aktualności ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

2022-05-30

więcej
zdjęcie do aktualności „Rehabilitacja 25 plus” – od dnia 16 maja 2022 r. rusza nabór wniosków dla roku szkolnego 2022/2023

2022-05-16

Przypominamy, że zgodnie z komunikatem PFRON nabór wniosków na realizację pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus" w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczął się od dnia 16 maja 2022 r.

Zarząd PFRON uchwałą nr 34/2022 z dnia 25 marca 2022 r.:

  • ustalił stawkę osobową przypadającą na jednego beneficjenta programu miesięcznie dla roku szkolnego 2022/2023,
  • wyznaczył termin naboru wniosków dla roku szkolnego 2022/2023.

W roku szkolnym 2022/2023 stawka osobowa przypadającą na jednego beneficjenta programu miesięcznie wynosi 2.500,00 zł.

Wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację programu w roku szkolnym 2022/2023 przyjmowane będą od dnia 16 maja 2022 r. do dnia 17 czerwca 2022 r.

Adresatów programu zachęcamy do składania, do Oddziału PFRON właściwego ze względu na siedzibę placówki, wniosku o przyznanie środków finansowych, wg formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do procedur.

Do wniosku należy dołączyć projekt planu wsparcia określający:

  • zakres świadczonych usług i ich wymiar godzinowy;
  • planowaną liczbę beneficjentów programu mających zostać objętych wsparciem;
  • propozycje dotyczące zaangażowania zasobów kadrowych, z wyszczególnieniem liczby stanowisk i wymaganych kwalifikacji pracowników;
  • zestawienie obejmujące roczne koszty związane z planowanym wsparciem, w rozbiciu na koszty bieżące i inwestycyjne.

Ważne! Jeżeli adresat programu chce objąć wsparciem także osoby, o których mowa w rozdziale VI ust. 4 pkt 2 programu (osoby niepełnosprawne będące absolwentami OREW, ORW, bądź innych placówek edukacyjnych w wieku powyżej 20 roku życia do 24 roku życia, a także absolwentami SPdP w wieku powyżej 20 roku życia do 23 roku życia), to powinien uwzględnić te osoby we wniosku w planowanej liczbie osób mających zostać objętych wsparciem. W odniesieniu do każdej z takich osób, konieczne jest przedstawienie przez Wnioskodawcę uzasadnienia w formie załącznika do wniosku (Inne załączniki w formularzu wniosku). Na podstawie załączonych do wniosku informacji Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Oddziale PFRON będą podejmować decyzję w zakresie przyznania dofinansowania na każdą z takich osób.

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie.


więcej

Linki

grafika na dole strony