Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

logotyp działania kapitał ludzki
A+ A- zmiana kontrastu zmiana kontrastu
grafika strony Internetowej

Aktywny samorząd rok 2014

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

UWAGA WAŻNE !!! Tekst jednolity pilotażowego programu „Aktywny samorząd” zmienionego uchwałą nr 5/2014 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 9 czerwca 2014 r., pobierz ...

UWAGA WAŻNE !!! zmiana terminu przyjmowania wniosków w ramach modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd” pobierz ... 

Program Aktywny samorząd, pobierz …

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku, pobierz ...

Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, pobierz …

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE 

 

 

Moduł I Obszar A Zadanie 1 - dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.

 

1a) Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON osoba pełnoletnia, pobierz

1b) Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON podopieczny, pobierz…

2) Wkładka Moduł I Obszar A zadanie Nr 1, pobierz …

3) Oświadczenie o wysokości dochodów (zał. Nr 1), pobierz

4) Zaświadczenie lekarskie (zał. Nr 2), pobierz …

5) Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. Nr 3),  pobierz …

 

Moduł I Obszar A Zadanie 2 - dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B.

 

1) Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON osoba pełnoletnia, pobierz …

2) Wkładka Moduł I Obszar A zadanie Nr 2, pobierz …

3) Oświadczenie o wysokości dochodów (zał. Nr 1), pobierz …

4) Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. Nr 3), pobierz …

 

Moduł I Obszar B Zadanie 1 - dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.

 

1a) Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON osoba pełnoletnia,  pobierz …

1b) Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON podopieczny, pobierz …

2) Wkładka Moduł I Obszar B zadanie Nr 1, pobierz …

3) Oświadczenie o wysokości dochodów (zał. Nr 1),  pobierz …

4) Zaświadczenie lekarskie,  pobierz …

5) Zaświadczenie lekarskie, pobierz ...

5) Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. Nr 3), pobierz …

 

Moduł I Obszar B Zadanie  2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektroniczne.

 

1a) Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON osoba pełnoletnia, pobierz …

1b) Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON podopieczny,  pobierz...

2) Wkładka Moduł I Obszar B Zadanie Nr 2,  pobierz …

3) Oświadczenie o wysokości dochodów (zał. Nr 1), pobierz …

4) Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. Nr 3),  pobierz …

 

Moduł I Obszar C Zadanie 1 - dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

 

1a) Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON osoba pełnoletnia, pobierz …

1b) Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON podopieczny, pobierz

2) Wkładka Moduł I Obszar C zadanie Nr 1, pobierz …

3) Oświadczenie o wysokości dochodów (zał. Nr 1),  pobierz …

4) Zaświadczenie lekarskie,  pobierz …

5) Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. Nr 3), pobierz …

 

Moduł I Obszar C Zadanie 2 - dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

 

 

1a) Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON osoba pełnoletnia, pobierz …

1b) Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON podopieczny, pobierz …

2) Wkładka Moduł I Obszar C zadanie Nr 2, pobierz …

3) Oświadczenie o wysokości dochodów (zał. Nr 1), pobierz …

4) Zaświadczenie lekarskie,  pobierz …

5) Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. Nr 3), pobierz …

 

Moduł I Obszar C Zadanie 3 - dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.

 

1) Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON osoba pełnoletnia, pobierz …

2) Wkładka Moduł I Obszar C zadanie Nr 3, pobierz …

3) Oświadczenie o wysokości dochodów (zał. Nr 1), pobierz …

4) Zaświadczenie lekarskie (Załącznik Nr 2), pobierz …

5) Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. Nr 3), pobierz …

 

Moduł I Obszar C Zadanie 4 - dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.

 

1) Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON osoba pełnoletnia, pobierz …

2) Wkładka Moduł I Obszar C zadanie Nr 4, pobierz …

3) Oświadczenie o wysokości dochodów (zał. Nr 1), pobierz …

4) Zaświadczenie lekarskie (zał. Nr 2), pobierz …

5) Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. Nr 3), pobierz …

 

Moduł I Obszar D - dofinansowanie lub refundacja kosztów opieki nad osobą zależną ( opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem ).

 

1) Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON osoba pełnoletnia, pobierz …

2) Wkładka Moduł I Obszar D, pobierz …

3) Oświadczenie o wysokości dochodów (zał. Nr 1), pobierz …

4) Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. Nr 3), pobierz …

 

Moduł II - pomoc w uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym. 

 

1) Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON, Moduł II pobierz …

2) Wkładka Moduł II,  pobierz ….

3) Oświadczenie o wysokości dochodów (zał. Nr 1) pobierz …

4) Zaświadczenie ze szkoły, uczelni  pobierz

5) Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. Nr 3) pobierz …

 

zdjęcie w galerii

Linki

grafika na dole strony