Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

logotyp działania kapitał ludzki
A+ A- zmiana kontrastu zmiana kontrastu
grafika strony Internetowej

Aktywny samorząd rok 2018

 

Pilotażowy program „Aktywny samorząd" finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program Aktywny samorząd, pobierz ... 


Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd" w 2018 roku, pobierz ...

 

Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd"pobierz ...


NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD" ROK 2018


Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania z Programu „Aktywny Samorząd":

Modułu II - pomoc uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, w ramach semestru letniego roku akademickiego/ szkolnego 2017/2018 mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu, począwszy od dnia 01.03.2018r. do 30.03.2018r.(od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu). Kolejny nabór dotyczący roku akademickiego/ szkolnego 2018/2019 przewidywany jest w terminie od dnia 01.08.2018r. do 10.10.2018r.

MODUŁ I mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu, począwszy od dnia 03.04.2018r. do 30.08.2018r.  w godzinach pracy urzędu.


UWAGA !!! Komunikat dotyczy tylko osób zamieszkujących z zamiarem stałego pobytu na terenie powiatu przasnyskiego.


Wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd" będą dostępne na stronie www.pcpr-przasnysz.pl , w zakładce po lewej stronie „Aktywny samorząd rok 2018", w ramach:

a) Modułu I od 3 kwietnia 2018r.

b) Modułu II  od 1 marca 2018r.

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE 


Moduł I Obszar A Zadanie 1 - dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.

 

1) Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON, pobierz ...

2) Wkładka Moduł I Obszar A zadanie Nr 1, pobierz ...

3) Oświadczenie o wysokości dochodów (zał. Nr 1), pobierz ...

4) Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. Nr 2),  pobierz ...

5) Zaświadczenie lekarskie (zał. Nr 3), pobierz ...

 

Moduł I Obszar A Zadanie 2 - dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B.

 

1) Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON, pobierz ...

2) Wkładka Moduł I Obszar A zadanie Nr 2, pobierz ...

3) Oświadczenie o wysokości dochodów (zał. Nr 1), pobierz ...

4) Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. Nr 2),  pobierz ...

 

Moduł I Obszar B Zadanie 1 - dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.

 

1) Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON, pobierz ...

2) Wkładka Moduł I Obszar B zadanie Nr 1, pobierz ...

3) Oświadczenie o wysokości dochodów (zał. Nr 1), pobierz ...

4) Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. Nr 2),  pobierz ...

5) Zaświadczenie lekarskie, (zał. Nr 3a),  pobierz ...

6) Zaświadczenie lekarskie, (zał. Nr 3b),  pobierz ...

 

Moduł I Obszar B Zadanie  2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektroniczne.

 

1) Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON, pobierz ...

2) Wkładka Moduł I Obszar B Zadanie Nr 2,  pobierz ...

3) Oświadczenie o wysokości dochodów (zał. Nr 1), pobierz ...

4) Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. Nr 2),  pobierz ...

 

 

Moduł I Obszar C Zadanie 2 - dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

 

 

1) Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON, pobierz ...

2) Wkładka Moduł I Obszar C zadanie Nr 2, pobierz ...

3) Oświadczenie o wysokości dochodów (zał. Nr 1), pobierz ...

4) Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. Nr 2),  pobierz ...

5) Zaświadczenie lekarskie, (zał. Nr 3),  pobierz ...

 

Moduł I Obszar C Zadanie 3 - dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.

 

1) Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON, pobierz ...

2) Wkładka Moduł I Obszar C zadanie Nr 3, pobierz ...

3) Oświadczenie o wysokości dochodów (zał. Nr 1), pobierz ...

4) Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. Nr 2), pobierz ... 

5)  Zaświadczenie lekarskie (zał. Nr 3), pobierz ...

6) Załącznik Nr 4 -  oferta zakupu protezy, pobierz ...


Moduł I Obszar C Zadanie 4 - dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.

 

1) Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON, pobierz ...

2) Wkładka Moduł I Obszar C zadanie Nr 4, pobierz ...

3) Oświadczenie o wysokości dochodów (zał. Nr 1), pobierz ...

4) Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. Nr 2), pobierz ...

5) Zaświadczenie lekarskie (zał. Nr 3), pobierz ...

6) Załącznik Nr 4 -  oferta naprawy protezy, pobierz ...

 

Moduł I Obszar D - dofinansowanie lub refundacja kosztów opieki nad osobą zależną ( opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem ).

 

1) Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON, pobierz ...

2) Wkładka Moduł I Obszar D, pobierz ...

3) Oświadczenie o wysokości dochodów (zał. Nr 1), pobierz ...

4) Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. Nr 2),  pobierz ...


 

  

Moduł II - pomoc w uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym. 

 

1) Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON, Moduł II,  pobierz ...

2) Oświadczenie o wysokości dochodów (zał. Nr 1)pobierz ...

3) Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. Nr 2),  pobierz ...

4) Zaświadczenie ze szkoły, uczelni (zał. nr 3), pobierz ...


 

 

zdjęcie w galerii

Linki

grafika na dole strony